Obrazloženje financijskog plana Doma zdravlja PSŽ za 2024