izvršenje financijskog plana - posebni dio rashodi