I. izmjena i dopuna - opći dio- rashodi izvori financiranja