I. izmjena i dopuna - opći dio- prihodi izvori financiranja