I. izmjena i dopuna fin. plana za 2023. - opći dio