financijski plan za 2020. i projekcije za 2021-2022 - sažetak