Financijski plan Doma zdravlja PSŽ za 2024. i projekcija za 2025. i 2026.-sažetak