OBAVIJEST O TERMINU POTPISIVANJA UGOVORA S RODITELJIMA

OBAVIJEST O TERMINU POTPISIVANJA UGOVORA S RODITELJIMA

OBAVIJEST O TERMINU POTPISIVANJA UGOVORA S RODITELJIMA ČIJA DJECA OD 01. RUJNA KREĆU U PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA (NE ODNOSI SE NA JASLIČNE SKUPINE KOJE ĆE KRENUTI U DJEČJI VRTIĆ KADA SE OTVORE NOVE SKUPINE – na listi skupine 1,2,3) 25.06. (utorak) – djeca s početnim slovom prezimena od A do G 26.06. (srijeda) – djeca s početnim slovom…

End of content

End of content